ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

INFORMAČNÍ BULLETIN 2018/2019

1. února 2019

Vážení rodiče, milí žáci,

čeká nás druhé pololetí školního roku 2018/19.

 

Nejbližší akce

 • 14.2. Karneval (A.Šabková)
 • 7.3. Den otevřených dveří
 • 28.3. Škola naruby (D.Schlegerová)
 • duben – zápis (R.Riedlová)
 • 29.4. – Čarodějnice (I.Přibylová, J.Zeman)
 • květen – projekt – 2.stupeň
 • 15.5.- Květinkový den (D.Schlegerová)
 • květen – kurz přežití (L.Helmová)
 • 18.6. – Zahradní slavnost (P.Svobodová, M.Rybová)
 • 20.6. – Akademie (R.Riedlová)
 • Divadelní klub – v průběhu celého školního roku, dle nabídek divadel (A.Šabková)
 • Sběr papíru – září, leden, červen

+ školy v přírodě dle informací třídních učitelů.

 

Setkání s rodiči – změna

 • 9.4. – třídní schůzky  od 17.15 hodin  / od 18.00 Klub rodičů
 • 11.6. – konzultační hodiny 17.00 – 19.00 hod.

 

Platby 2. Pololetí

Školní družina

1 200,- Kč (leden – červen) FIO banka

Školní jídelna

Od 1.2.2019 zdražení obědů o 2 ,- Kč,

 • 1.sk.  6 – 10 let    29,-Kč
 • 2.sk. 11 – 14 let   31,-Kč
 • 3.sk. od 15 let      32,-Kč

Objednávat i odhlašovat obědy je možné opět přes internet, www.strava.cz , tento odkaz najdete také na webu školy. Vybrat si z nabídky jídel je možné do 14.00 hodin předchozího dne, odhlásit oběd je možné do 8.00 hodin stravovacího dne, toto je možné také telefonicky na záznamník. Každý strávník má vlastní heslo pro vstup do webové aplikace a vlastní variabilní symbol pro platbu, tyto údaje naleznete v žákovské knížce. Neposílejte odhlášky e-mailem.

Platba obědů

Bezhotovostně, za září do 10.9.2018, za říjen do 20.9.2018, další měsíce vždy do 20.dne v měsíci.

Prodej nových karet Po – Pá pouze 9.40 – 10.00 hod. u vedoucí školní jídelny.

Informace ke stravování Vám poskytne vedoucí školní jídelny paní Šabková, tel.235350879

Kroužky

Platby na FIO banku do 27.2.2019

Změny v docházce na kroužky vedené školou (přihlášení na nové, odhlášení ze stávajícího) pouze emailem vsindelova@zsdlouhylan.cz , nevyplňují se přihlášky

 

Školní knihovna a studovna

Školní knihovna a studovna funguje denně od 12.00 -16.30 hodin, je určena především pro žáky 5.-9.tříd- práce na projektech, příprava na vyučování, vyhledávání informací.

Od 1.2. 2019 je zde zákaz hraní PC her.

Půjčovat knihy si mohou všichni žáci.

 

Školní hřiště

Školní hřiště je pro žáky při příznivém počasí otevřeno v odpoledních hodinách 12.30 – 14.00 hodin a je zde zajištěn dohled. Žáci musí respektovat pokyny dozoru.

 

Školní řád

Žáci ve škole respektují školní řád a zde připomínáme zákaz používání mobilních telefonů ve škole i ve školní družině. Žáci mají mobilní telefony vypnuté a uložené.

Absenci žáků omlouvá zákonný zástupce, pokud je absence v jednotlivých předmětech vyšší než 60% za jedno pololetí, není žák v pololetí z tohoto předmětu klasifikován a na konci školního roku vykoná komisionální zkoušku.

  

Kontakty

KANCELÁŘ – ústředna s možností přepojení 235354368 (R.Sázavská)
PLATBY FIO – 235354366 (H.Slavatová)
ŘEDITELNA – 235354386 (R.Riedlová)
JÍDELNA – 235350879 (D.Šabková)
e-mailové adresy najdete zde

 

Přejeme všem úspěšné druhé pololetí školního roku 2018/2019 a těšíme se na spolupráci.

 

Za ZŠ

Mgr. Renata Riedlová, ředitelka školy

Mgr. Veronika Šindelová , zástupkyně ředitelky

 
 
3. září 2018

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok začíná 3. září 2018 v 8.00 hodin.
Od 5.9. se vyučuje podle rozvrhu - 1. st nejdéle do 12.35 h., 2.st nejdéle do 13.30 h. bez odpoledního vyučování a volitelných předmětů. Odpolední vyučování a volitelné předměty se vyučují od 10.9.2018
Kroužky začnou 17.9.2018
Případné změny v rozvrhu se mohou během září objevit.

Vstup do budovy i východ je řešen vchodem ze zahrady přes vrátnici. Pokud chtějí školu navštívit rodiče, musí se z důvodů bezpečnosti zapsat do knihy návštěv.

První školní den se žáci nepřezouvají, od 4.9.2018 je přezutí povinné. Pokud žák přezutí zapomene, má možnost si u paní vrátné zakoupit návleky za 10,-Kč.

Žáci mají k dispozici šatní skříňky nebo šatní kóje. K šatním skříňkám si žáci pořídí zámek a za jejich zamykání a stav odpovídají sami. Na ztrátu věcí z neuzamčené skříňky se pojištění nevztahuje. Doporučujeme pořídit náhradní klíč k zámku skříňky a uložit ho s podpisem u třídního učitele.
 Za šatní kóje odpovídají třídní učitelé.

30.8.2018 proběhla kolaudace varny školní jídelny
Školní jídelna vaří od 4.9.2018, přihlášky odevzdejte do 7.9.2018.
Objednávat i odhlašovat obědy je možné opět přes internet, www.strava.cz , tento odkaz najdete také na webu školy. Vybrat si z nabídky jídel je možné do 14.00 hodin předchozího dne, odhlásit oběd je možné do 8.00 hodin stravovacího dne, toto je možné také telefonicky na záznamník. Každý strávník má vlastní heslo pro vstup do webové aplikace a vlastní variabilní symbol pro platbu, tyto údaje naleznete v žákovské knížce. Neposílejte odhlášky e-mailem. 
Platba obědů - bezhotovostně, za září do 10.9.2018, za říjen do 20.9.2018, další měsíce vždy do 20.dne v měsíci.
Informace ke stravování Vám poskytne vedoucí školní jídelny paní Šabková, tel.235350879

Školní družina je v provozu od 3.9.2018, z kapacitních důvodů je pro žáky 1.-4.tříd.
Platba za družinu - na FIO účet ve dvou splátkách, do 12.10.2018  800,- Kč (září - prosinec),
do 11.1.2019 1200,-Kč (leden - červen). 
Rozmístění oddělení - 3.A,D - budova školy 2.patro ( vždy do 16.30), ostatní oddělení budova ŠD.
Odchod ze ŠD - podle zápisového lístku nebo na základě písemné žádosti. Na základě telefonátu nelze dítě pustit.

Kroužky - přihlášku odevzdejte do 7.9.2018přihlašovat dítě je možné pouze do kroužků organizovaných školou, do ostatních kroužků je nutné se zapsat přímo u organizátora.
Platba za kroužky organizované školou je na účet FIO, kroužky je nutné uhradit do 12.10.2018.
Změna kroužku je možná vždy v pololetí.

Opět nabízíme dyskluby a doučovací skupinyPřihlášky odevzdejte do 7.9.2018.
Nově bude ve škole pracovat speciální pedagog paní Mgr. Petra Prajsová a opět bude k dispozici školní psycholog paní PhDr. Kateřina Fidrhelová.

Školní knihovna a studovna bude fungovat od 4.9.2018 denně od 12.00 -16.30 hodin, je určena především pro žáky 5.-9.tříd. Půjčovat knihy si mohou všichni žáci.

Školní hřiště je pro žáky otevřeno v odpoledních hodinách 12.30 - 14.00 hodin a je zde zajištěn dohled. Žáci musí respektovat pokyny dozoru.

Škola je připojena ke grantovému projektu Jazyková šestka a budou opět probíhat jazykové workshopy.

Žáci ve škole respektují školní řád a zde připomínáme zákaz používání mobilních telefonů ve škole i ve školní družině. Žáci mají mobilní telefony vypnuté a uložené. 
Absenci žáků omlouvá zákonný zástupce, pokud je absence v jednotlivých předmětech vyšší než 60% za jedno pololetí, není žák v pololetí z tohoto předmětu klasifikován a na konci školního roku vykoná komisionální zkoušku.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

28.9. - státní svátek
29.10. a 30.10. - podzimní prázdniny
24.12. - 2.1. - vánoční prázdniny + 3.1. a 4.1. ředitelské volno
1.2. - pololetní prázdniny ( 31.1.- pololetní vysvědčení)
18.2.-22.2. - jarní prázdniny
18.4. a 19.4. - velikonoční prázdniny
22.4. - Velikonoční pondělí
1.5. státní svátek
6.5. a 7.5. ředitelské volno +8.5. státní svátek
28.6. - ukončení školního roku

 

SETKÁNÍ S RODIČI

11.9. - třídní schůzky 17.30 hod. / od 17.00 hod. Klub rodičů
13.11 - konzultační hodiny 17.00 -19-00 hod.
15.1. - třídní schůzky 17.30 hod./ od 17.00 hod. Klub rodičů
9.4. - konzultační hodiny 17.00 -19.00 hod.
11.6. - třídní schůzky 17.30 hod./ od 17.00 hod. Klub rodičů

 

 

PLÁNOVANÉ AKCE

září - říjen seznamovací kurzy (L.Helmová, třídní učitelé)
listopad - EDISON (I.Přibylová)
5.12. Mikuláš (9.A + R.Riedlová)
prosinec - adventní trhy Německo/Rakousko (M.Bednářová)
8.12. Adventní odpoledne (R.Riedlová)
leden - lyžařský kurz (O.Štryncl)
14.2. Karneval (A.Šabková)
7.3. Den otevřených dveří
28.3. Škola naruby (D.Schlegerová)
duben - zápis (R.Riedlová)
25.4. - Čarodějnice (I.Přibylová, J.Zeman)
květen - projekt - 2.stupeň
15.5.- Květinkový den (D.Schlegerová)
květen - kurz přežití (L.Helmová)
18.6. - Zahradní slavnost (P.Svobodová, M.Rybová)
20.6. - Akademie (R.Riedlová)
Divadelní klub - v průběhu celého školního roku, dle nabídek divadel (A.Šabková)
Sběr papíru - září, leden, červen

 

KONTAKTY

KANCELÁŘ - ústředna s možností přepojení 235354368 (R.Sázavská)
PLATBY FIO - 235354366 (H.Slavatová)
ŘEDITELNA - 235354386 (R.Riedlová)
JÍDELNA - 235350879 ( D.Šabková)
e-mailové adresy najdete zde

Přejeme všem úspěšný školní rok 2018/2019 a těšíme se na spolupráci.

Za ZŠ Mgr. Renata Riedlová, zastupující ředitelka školy

Nejbližší akce