ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Aktuality

Provoz školy 6.11.2019

Zítra je škola v běžném provozu bez omezení.

 

Publicita OP VVV

ZŠ a MŠ Praha 6, Na dlouhém lánu 43 realizuje v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt s názvem Šablony II OP VVV, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy, rozvoj žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráci školy s rodiči.

 Publicita OP VVV

 

 

 

 

DIVADELNÍ KLUB

26.11. 2019 od 19.00  MOLIÉRE - LAKOMEC, Divadlo Radka Brzobohatého

cena : 150 ,- Kč , bližší informace a platba u paní učitelky Adriany Šabkové

asabkova@zsdlouhylan.cz

 

3. 9. 2019

30. 8. 2019

Rozřazení prvnáčků do jednotlivých tříd

1.A 1.C MT oranžové MT modré MT zelené
63 26 116 34 46
72 6 7 48 47
126 11 96 51 105
103 44 29 110 70
104 2 112 24 117
78 21 4 54 3
60 97 16 10 64
86 37 15 20 53
55 19      
27 32      
102 114      
101 1      
59 74      
61 12      
108 8      
52 9      
89 13      
28 5      
39 17      
41 18      
69 25      
40        
33        
31        
124        
125        

 

28. 6. 2019

Vážení rodiče, milí prvňáčci

v pondělí 2. září 2019 půjdete poprvé do školy Na Dlouhém lánu.

Budeme se na Vás těšit v 8.15 hodin před hlavním vchodem do školy, kde proběhne krátké slavnostní uvítání. Budou představeny paní učitelky a paní vychovatelky.

Paní učitelky si odvedou prvňáčky do tříd a rodiče půjdou do školní družiny, kde dostanou informace k provozu a fungování školní družiny.

V 9.15 hodin se rodiče s dětmi vymění, potkají se v jednotlivých třídách a děti se půjdou podívat do školní družiny. Rodiče zůstanou s třídními učiteli na první třídní schůzce, kde dostanou všechny potřebné informace.

První školní den se děti ani jejich doprovod nepřezouvají.

S sebou děti mají školní aktovku a ten, kdo bude již první den zůstávat ve školní družině, také svačinu a pití.

Školní družina i školní jídelna je od prvního školního dne v provozu.

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude vyvěšeno na vchodových dveřích a na webových stránkách školy od 26. srpna 2019.

UŽIJTE SI KRÁSNÉ LÉTO A V ZÁŘÍ SE VÁS TĚŠÍME.

 

Mgr. Renata Riedlová
ředitelka školy

 

Čarodějnice - 29.4.2019 - ZRUŠENO ( nepříznivé počasí)

Náhradní neformální setkání s ohněm a soutěžemi pro děti

plánujeme na 30.5. v rámci oslav MDD.

Děkujeme za pochopení

 

Divadelní klub

Zveme žáky 5. - 9. ročníků i rodiče na divadelní představení.

16.5.2019, od 19.00 hodin

Divadlo v Dlouhé - Tajemný hrad v Karpatech (100,- Kč)

Přihlášky u paní učitelky A. Šabkové , asabkova@zsdlouhylan.cz

 

 

Letní jazykový tábor

8.7. - 13. 7. 2019 Penzion Markéta - Harrachov

Pedagogický doprovod : Mgr. Daniela Šejnohová, Adriana Šabková, Mgr.Jitka Laubová

Přihlášky odevzdat do 29.3.2019 D.Šejnohové