ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU
"ZDRAVÁ ŠKOLA NA ZDRAVÉ PLANETĚ"

Aktuality

  Adventní odpoledne

   Sobota 7.12.2019 15.00-17.00 hodin

   Vystoupení žáků, bohaté občerstvení v kavárně, adventní jarmark,
   prodej charitativního kalendáře s obrázky žáků.

   Srdečně vás všechny zveme.

 

 Beseda o výuce Montessori 

  2.12.2019 od 18.00 hodin ve školní jídelně.

  Setkání se zástupci ZŠ Na Beránku.

 

 

Publicita OP VVV

ZŠ a MŠ Praha 6, Na dlouhém lánu 43 realizuje v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt s názvem Šablony II OP VVV, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy, rozvoj žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráci školy s rodiči.

 Publicita OP VVV

 

 

 

 

 

3. 9. 2019